كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) پايه هشتم

پايه هشتم
[ شناسنامه ]
دانلود چند درس پژوهي از کتاب فارسي اول ابتدايي ...... جمعه 96/7/7
طرح درس با موضوع جمع و تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدايي ...... يكشنبه 96/7/2
طرح درس ساليانه مدني چهارم دبستان ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس روزانه اجتماعي کشورهاي همسايه ايران ...... چهارشنبه 96/4/21
تدريس درس گردش زمين با کمک طرح درس استاندارد ...... سه شنبه 96/4/20
طرح درس الگوي متقارن رياضي سوم ابتدايي ...... شنبه 96/4/17
طرح درس روزانه رياضي پنجم با موضوع محيط دايره ...... شنبه 95/11/30
طرح سالانه هنر براي کلاس سوم ابتدايي ...... سه شنبه 95/9/23
کانال گروه معاونان اجرايي مدرسه ها ...... پنج شنبه 95/7/29
طرح درس سالانه پيام آسمان نهم ...... پنج شنبه 95/7/29
طرح درس آموزش واليبال ...... چهارشنبه 95/7/14
کانال رسمي معاونين اجرايي مدارس ...... پنج شنبه 95/7/1
مقاله در مورد تار عنکبوت ...... پنج شنبه 95/7/1
دانلود کلمات کليدي براي سايت و وبلاگ ...... سه شنبه 95/5/26
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها